Rádi Vám poradíme s výběrem a doporučíme vhodné vybavení pro sportovní rybaření. Těšíme se na Vás!

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ PROTOKOL:

reklamacni_protokol_cs

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

cs od smlouvy

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny. Výrobek bude bezplatně opraven po předložení čitelně a správně vyplněného záručního listu potvrzeného prodejcem (včetně jeho jména a data prodeje) spolu s kompletním vadným výrobkem. Výrobek se předává k záruční opravě kompletní, včetně případného příslušenství, v originálním balení nebo náhradním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku při přepravě.

Bezplatná záruční oprava nebo výměna se nevztahuje:

1. Na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah jinou osobou.

2. Na výrobky, u kterých je viditelné vnější poškození způsobené hrubým či neopatrným zacházením.

3. Na výrobky se silnou oxidací kovových součástí a základní desky.

4. Na výrobky, u kterých bude zjištěna závada z důvodu přepětí.

5. Na výrobky po uplynutí minimální trvanlivosti.

6. Jiné: Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření autorizované opravny jde o vadu neodstranitelnou, případně jde o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro opakované vady po opravě, nebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat (viz ustanovení Občanského zákoníku).

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.